Advertise

Badania operacyjne

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!.Badania operacyjneRozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam: o działaności Plus Projekt

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach badań operacyjnych wraz z podziałem na działy tego przedmiotu:
Programowanie liniowe
- metoda graficzna dla modelu dwóch zmiennych decyzyjnych (z wykorzystaniem izokwant, bądź gradientu),
- metoda Simpleks,
- metoda sztucznej bazy,
- zadanie dualne (dualizm), zmienne dualne, twierdzenie o komplementarności,
- algorytm tablic Simpleks,
- analiza wrażliwości,
- zagadnienie diety, minimalizacji odpadu, metoda cięcia (tzw. tartak), metoda rozkroju,
- wykorzystanie Solvera (dodatku programu MS Excel) do optymalizacji programu PL.
Zagadnienie transportowe - algorytm transportowy
- otwarte zagadnienie transportowe,
- zamknięte zagadnienie transportowe,
- wykorzystanie Solvera (dodatku programu MS Excel) do optymalizacji programu ZT,
- metoda potencjałów, metoda kąta północno-zachodniego, metoda minimalnego elementu macierzy kosztów, metoda VAM (algorytm Vogle'a).
Programowanie dynamiczne, sieciowe, wypukłe
- metoda ścieżki krytycznej (CPM),
- metoda PERT,
- wykres Gantta,
- wybór inwestycji,
- problem komiwojażera.
Gry z naturą
- kryterium Walda - minimax,
- kryterium Hurwicza - max – max,
- kryterium Savage'a - minimum strat,
- kryterium Bayes’a – La Place’a - oczekiwanej korzyści).
Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
- kryterium maksymalnej oczekiwanej wartości (MOW),
- kryterium minimalnego oczekiwanego żalu (MOŻ),
- oczekiwana korzyść w warunkach doskonałej (perfekcyjnej) informacji (OKPI),
- cena granicznej perfekcyjnej informacji.
Programowanie nieliniowe
- funkcja i mnożniki Lagrange'a,
- twierdzenie Kuhn'a-Tuckera,
- forma kwadratowa.
Optymalizacja zapasów
- klasyczny model Willsona,
- model z kosztami odłożonego popytu,
- model z dyskontem ilościowym).
Inne - bez podziału
- teoria gier (m.in. gra o sumie zerowej, dylemat więźnia),
- przepływy międzygałęziowe wraz z prognozami I i II rodzaju z modelu Leontiefa.

Zobacz przykładowe zadania z badań operacyjnych z jakimi się regularnie spotykam.Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam: o działaności Plus Projekt

Literatura podstawowa
1. Całczyński A., Kędzierska-Stróż D.,Orzechowska D., Śleszyński Z., Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu, Politechnika Radomska, Radom 2000.
2. Całczyński A., Rola badań operacyjnych w naukach ekonomicznych, ZN SPiZ Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
3. Grabowski W., Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa, 1980.
4. Guzik B., Sikora W., Elementy badań operacyjnych. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
5. Ignasiak E. (red), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001.
6. Kopańska-Bródka D., Optymalne decyzje inwestycyjne, AE Katowice, 1999.
7. Kukuła K. (red), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, WN PWN S.A., Warszawa 2004.
8. Mitchell G.H. Badania operacyjne metody i przykłady, WNT, Warszawa, 1977.
9. Nowak E. Decyzyjne rachunki kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
10. Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych, PWE, Warszawa 2003.
11. Wagner H.N. Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1980.
12. Kozubski, J. (2000) Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk,
13. Wagner, H.M. (1980), Badania operacyjne, PWE, Warszawa

Uwaga: Obecnie pracuję również w środowisku programu Storm, programu WINqsb oraz oprogramowania typu DOSowego dołączonego do podręcznika: Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem + CD, PWE, Warszawa 2003.

Dzięki oprogramowaniu WINqsb można podjąć próby rozwiązania takich zagadnień, jak:
- Wybór elementów do próby,
- Zagregowane planowanie,
- Analiza decyzji,
- Programowania dynamiczne,
- Alokacja środków,
- Prognozowanie i liniowa regresja,
- Zarządzanie zapasami,
- Planowanie pracy,
- Procesy Markowa,
- Gospodarka materiałowa,
- Modele sieciowe,
- Programowania nieliniowe,
- PERT_CPM,
- Karty kontrolne,
- Teoria kolejek,
- Symulacja systemu kolejek,
- Programowanie liniowe i całoliczbowe,
- Celowe programowanie,
- Programowanie kwadratowe.

Warianty nazwy przedmiotu:
- Komputerowe metody optymalizacji,
- Ekonometria [jako element przedmiotu],
- Metody optymalizacji.

zadanie krok po kroku - zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem - już rozwiązanym.

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:

pobierz za darmo

Niektóre uczelnie uznają badania operacyjne jako element Ekonometrii. Charakter dokonywanych obliczeń (tzw. algorytmy) są nietypowe dla Ekonometrii, stąd przedmiot traktuję Badania operacyjne jako oddzielny przedmiot studiów ekonomicznych.

W Internecie funkcjonuje instrukcja do programu WINqsb.
Jeśli posiadają Państwo zrzuty ekranu (tzw. skriny) z tego programu, to mogę podjąć się interpretacji otrzymanych wyników z zajęć akademickich.
Jeśli masz pytania, proszę o mail.
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017

KontaktWróć do strony głównej