Advertise

Program Gretl

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

Program Gretl

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach nauki obsługi programu Gretl - wraz z podziałem:
Estymacja
- klasyczny model regresji liniowej dowolnej liczby zmiennych – klasyczna MNK (KMNK),
- modele nieliniowe,
- modele zgodne,
- model Sharpa,
- modele autoregresyjne - AR,
- modele trendu i sezonowości,
- modele wielorównaniowe (UMNK, 2MNK, PMNK),
- modele uliniowione (linearyzowane),
- modele: zgodne, VAR, Sharpa,
- modele ARIMA, AR, MA, ARMA.
Weryfikacja
- test istotości dla współczynnika determinacji w regresji - test F,
- test istotości dla parametrów strukturalnych w regresji - test t-Studenta,
- analiza autokorelacji - m.in.: test Durbina Watsona (DW), test Queinollie’a (Q), PACF (funkcja autokorelacji cząstkowej),
- analiza wariancji składnika resztowego - heteroskedastyczność reszt (homoskedastyczność),
- analiza stabilności parametrów modelu (m.in. test RESET, testy liniowości (na kwadraty i logarytmy), test CUSUM, SQCUSUM, test Chowa),
- test wpływowych obserwacji, test inflacji wariancji VIF,
- test JB na normalność rozkładu,
- test stabilności QRL.
Prognozowanie
- wyznaczanie prognoz dynamicznych, statycznych, kroczących,
- prognozy z oszacowanego modelu - punktowe i przedziałowe,
- ocena dopuszczalności (błędy prognozy ex ante),
- ocena trafności (błędy prognozy ex post),
- inne oceny jakości prognozy (ME, MSE, RMSE, MAE, MPE, MAPE, współczynnik Theila).

Uzupełniające statystyczne elementy
- wykres częstości, histogram, wykres pudełkowy, korelogram, wykres rozrzutu XY (z linią istotnej regresji),
- statystyki opisowe,
- zgodność histogramu z rozkładem normalnym.
Program Gretl jest pierwszym programem do analiz ekonometrycznych (oprócz MS Excel), który opanowałam podczas studiów.
Jest w miarę nieskomplikowany co do sposobu pracy w nim.

Funkcjonuje już pobieralnia tablic statystycznych.

Dział pobierania zawiera wszystkie tablice statystyczne, jakie posiadam.
W budowie jest poradnik do Gretla. Proszę kierować swoje uwagi i pytania bezpośrednio na mail. Będę umieszczać dodatkowe materiały w miarę możliwości.

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:
pobierz za darmo

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2012

Kontakt
Alicja kontakt@zadania-projekty.pl


Wróć do strony głównej