Advertise

Program Gretl

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

Program Gretl
Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach nauki obsługi programu Gretl - wraz z podziałem:
Estymacja
- klasyczny model regresji liniowej dowolnej liczby zmiennych – klasyczna MNK (KMNK),
- modele nieliniowe,
- modele zgodne,
- model Sharpa,
- modele autoregresyjne - AR,
- modele trendu i sezonowości,
- modele wielorównaniowe (UMNK, 2MNK, PMNK),
- modele uliniowione (linearyzowane),
- modele: zgodne, VAR, Sharpa,
- modele ARIMA, AR, MA, ARMA.
Weryfikacja
- test istotości dla współczynnika determinacji w regresji - test F,
- test istotości dla parametrów strukturalnych w regresji - test t-Studenta,
- analiza autokorelacji - m.in.: test Durbina Watsona (DW), test Queinollie’a (Q), PACF (funkcja autokorelacji cząstkowej),
- analiza wariancji składnika resztowego - heteroskedastyczność reszt (homoskedastyczność),
- analiza stabilności parametrów modelu (m.in. test RESET, testy liniowości (na kwadraty i logarytmy), test CUSUM, SQCUSUM, test Chowa),
- test wpływowych obserwacji, test inflacji wariancji VIF,
- test JB na normalność rozkładu,
- test stabilności QRL.
Prognozowanie
- wyznaczanie prognoz dynamicznych, statycznych, kroczących,
- prognozy z oszacowanego modelu - punktowe i przedziałowe,
- ocena dopuszczalności (błędy prognozy ex ante),
- ocena trafności (błędy prognozy ex post),
- inne oceny jakości prognozy (ME, MSE, RMSE, MAE, MPE, MAPE, współczynnik Theila).

Uzupełniające statystyczne elementy
- wykres częstości, histogram, wykres pudełkowy, korelogram, wykres rozrzutu XY (z linią istotnej regresji),
- statystyki opisowe,
- zgodność histogramu z rozkładem normalnym.
Program Gretl jest pierwszym programem do analiz ekonometrycznych (oprócz MS Excel), który opanowałam podczas studiów. Jest w miarę nieskomplikowany co do sposobu pracy w nim.
Dzięki niemu można zbudować prosty model bazując już na kilku obserwacjach. Jest alternatywnym rozwiązaniem do programu MS Excel, gdzie nie można wykonać testów statystycznych w prosty sposób. W Gretlu klikając w odpowiednie zakładki sprawnie dostajemy możliwość przeprowadzenia testów statystycznych, które sprawdzą, czy model jest wysokiej, czy niskiej jakości. Mogę przy tym pomóc, jeśli nie macie pomysłu na swój model ekonometryczny.

Funkcjonuje już pobieralnia tablic statystycznych.

Dział pobierania zawiera wszystkie tablice statystyczne, jakie posiadam.
W budowie jest poradnik do Gretla. Proszę kierować swoje uwagi i pytania bezpośrednio na mail. Będę umieszczać dodatkowe materiały w miarę możliwości.

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:

pobierz za darmo

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016

Kontakt
Alicja kontakt@zadania-projekty.pl


Wróć do strony głównej