Advertise

Materiały edukacyjne

Kalkulatory matematyczne

Ten zbiór przedstawia użyteczne w danej chwili potrzeby strony www, na których umieszczone zostały darmowe kalkulatory matematyczne. Każdy z nich został oznaczony wg słów kluczowych.
Zapraszam do korzystania!
Idź dokalkulatory Macierz odwrotna 2x2
Odwracanie macierzy kwadratowej o wymiarach 2x2.

Idź dokalkulatory Macierz odwrotna 3x3
Odwracanie macierzy kwadratowej o wymiarach 3x3.

Idź dokalkulatory Macierz odwrotna 4x4
Odwracanie macierzy kwadratowej o wymiarach 4x4.

Idź dokalkulatory Układ 2 równań z 2 niewiadomymi
Wyznacza wartości 2 niewiadomych z układu 2 równań.

Idź dokalkulatory Układ 3 równań z 3 niewiadomymi
Wyznacza wartości 3 niewiadomych z układu 3 równań.

Idź dokalkulatory Funkcja liniowa
Wyznacza parametry (a i b) w funkcji liniowej (typu y=ax+b) na podstawie dwóch punktów.

Idź dokalkulatory Funkcja kwadratowa
Wyznacza miejsca zerowe, współrzędne wierzchołka paraboli, określa postać iloczynowa i postać kanoniczna.

Idź dokalkulatory Funkcje trygonometryczne
Oblicza funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans, cosecans.

Idź dokalkulatory Kombinatoryka
Wyznacza wartość: permutacji, kombinacji, wariacji bez powtórzeń oraz wariacji z powtórzeniami.

Idź dokalkulatory Ciąg arytmetyczny
Określa wyraz początkowy, różnicę ciągu, sumę n początkowych wyrazów zadanego ciągu.

Idź dokalkulatory Ciąg Fibonacciego
Określa ilość elementów ciągu Fibonacciego (- gdzie kolejny element ciągu jest sumą dwóch poprzednich).

Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016

Kontakt
Alicja kontakt@zadania-projekty.pl


Wróć do strony głównej